Witamy na pierwszej stronie serwera jusiewicz.pl .
***** ***** *****
Pierwszy plik startowy musi mie� nazw�: index.html lub index.htm lub index.php itp.
W przypadku braku pliku startowego, wy�wietli si� w przegl�darce b��d 403.
***** ***** *****
Aby zmieni� niniejsz� stron� nale�y za�adowa� przez ftp now� stron� do katalogu:
/domains/jusiewicz.pl/public_html/
***** ***** *****
Strona utrzymywana jest na serwerach:
NETS.PL - SERWERY WWW
Serwer WWW, Serwery wirtualne, Serwery WWW, Rejestracja Domen, tanie domeny
Data utworzenia: Tue Feb 12 22:05:11 2013.


x
itp.